Hakkında

Hakkımızda

Öğretim Dili             : Türkçe

Öğretim Süresi       : 4 yıl

Hazırlık Programı    : Yok

Sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında "Din" kurumunun önemi, toplum adına entelektüel kaygı taşıyan bütün kişi ve kurumlar tarafından tartışmasız kabul edilmektedir. Dini bilginin üretilmesinde gösterilmesi gereken hassasiyet, İslam gibi fert ve toplum hayatında etkisi büyük olan dinamik bir din söz konusu olduğunda daha önemli hale gelmektedir.

İslam dininin doğru ve bilimsel temellere dayalı olarak incelenmesi, doğal olarak bu dinin en temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şerifler ile bu temeller üzerine kurulu itikadi, ameli ve ahlaki metinlerin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasına bağlıdır. Ancak bu alanlarda okumalar yapmak, okunan metinleri anlamak ve yorumlamak için Arapça dil donanımının yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle programımızda Arap Dili ile ilgili derslere yer vermekteyiz.

İslam Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Kur'an ve Hadis temelinde fıkıh, kelam, tasavvuf, İslam mezhepleri tarihi gibi ilim dalları teşekkül etmiştir. Bu ilim dallarında bilimsel araştırmalar yapmak, insanın Allah karşısındaki sorumluluklarının neler olduğunu bilmek, insanın insanla ve toplumla ilişkilerinden ortaya çıkan hak ve sorumluluklarını öğrenmek, Allah ile alem arasındaki ilişkiyi doğru anlamak, siyasi, içtimai, iktisadi, tarihi, kültürel, çoğrafi ve benzeri sebeblerle din anlayışında oluşan farklılaşmanın belirli bir süreç dahilinde kurumsallaşmasını tahlil edebilme imkanı sunacaktır.