Misyon & Vizyon

Misyon

İlahiyat araştırmalarını sürdürmek için gerekli dil, usul ve kaynak bilgisini kazandırmak;

Modern zamanların meydan okumalarına hem Müslümanlar hem de bütün insanlık adına karşılık verebilecek, geliştirdiği üst dil ve yaklaşım tarzı ile gündemi yönlendirerek modernitenin aracı olmaktan çıkabilecek din adamları yetiştirebilmek için gerekli ilmi faaliyet ortamını temin etmek, öğrenci odaklı eğitimi ile araştırmacı, çözümleyici, katılımcı bireyler yetiştirmek;

İslami ilimlerle varoluşsal irtibatını kuran, seküler bir akademisyenlikten ziyade kendisini ve etrafını ilimle inşa etmenin önemini kavramış, sadece toplumun değil, alemi kuşatacak bir perspektife sahip alimler yetiştirmek;

Uluslararası standartları yakalayan ve bu standartları belirleyen yayınları, seminerleri ve sempozyumları ile ilmi tecrübesi ve birikimini diğer araştırmacılarla paylaşmaktır.

 

Vizyon

İslam Dini'nin temel kaynaklarını ve İslam Medeniyeti'nin sürekliliği içerisinde verilmiş eserleri, kendi geleneğinin imkanları içerisinde yorumlayan ve bugüne taşıyan;

İlim -hikmet-irfan geleneğini üstlenmiş sürdürmüş Osmanlı ulemasının tecrübelerini, ilmi faaliyetlerinde kendisinden istifade edilecek bir menba olarak keşfeden ve hususi bir konuma yerleştiren;

Batı'nın felsefi tecrübesi ve yaşadığı teolojik tartışmaları, orjinal metinlerinden tanıyan ve takip eden;

Tavizsiz biçimde bağlı olduğu medeniyet tasavvurunu ve her biri ayrıca birer milli değer haline gelmiş dini değerlerini miyar haline getiren, toplumun kendisinden beklediği görevin bilincinde;

Yerelde etkin küresel başarıya sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi ve inşai role sahip, katılımcı, şeffaf bir fakülte olmaktır.